Wat jonge IT-professionals
verwachten van hun job

 

Als IT-dienstenleverancier houdt Cheops de vinger aan de pols van IT-specialisten. Zo ook bij de startende IT’ers en studenten informatica die op het punt staan hun vleugels uit te slaan. Uit de regelmatige ontmoetingen en bedrijfsbezoeken die we organiseren, krijgen we een goed beeld van wat deze jonge IT-professionals verwachten van hun toekomstige job en werkgever in de IT-sector. In deze blogpost bundelen we deze inzichten in een kort overzicht.

1. Het gaat niet enkel over geld

Startende IT’ers hebben bij de zoektocht naar een nieuwe of eerste job aandacht voor verschillende elementen, zeker niet enkel voor de bezoldiging. Streeft de werkgever mee naar een goede verhouding tussen werk en privéleven? Heeft het bedrijf een goed imago? Welk carrièrepad krijg ik aangeboden? Waar ga ik precies werken? Het totaalplaatje telt. Om te weten of er een goede fit is tussen uw organisatie en een starter, is het zaak met hen een open en vooral eerlijk gesprek te voeren om goed af te toetsen of de verwachtingen stroken met de dagelijkse realiteit van de job.

2. Duidelijkheid over hoe medewerkers worden geëvalueerd

Startende werknemers komen vaak uit een schoolsysteem waar rigide en vooral kwantitatieve beoordelingen ‘op 20 punten’ worden gegeven. Hoe dat er in de arbeidsmarkt aan toegaat is voor starters erg onduidelijk en lijkt zelfs willekeurig. Als potentiële werkgever moet je bijgevolg helder uitleggen welk kader je hanteert om mensen te waarderen en evalueren. En hoe je daarbij prestaties, competenties en menselijke aspecten in rekening neemt.

3. Heldere informatie over praktische aspecten

Jonge IT-experts hebben heel veel vragen over praktische zaken van de tewerkstelling. Niet enkel over hoe de verloning en extralegale voordelen zijn opgebouwd, maar ook bijvoorbeeld over sociale wetgeving of het verlofstelsel, wat voor hen nieuwe begrippen zijn die de nodige duiding vragen.

4. Het individu, de groep of allebei?

De nieuwe generatie IT’ers heeft graag een duidelijk inzicht in welke mate hun bijdrage eerder een team of gemeenschappelijk project dient, of eerder individueel is. Het is nu eenmaal zo dat sommigen liever als individu beoordeeld worden, en anderen in groepsverband. Als je als bedrijf daarin flexibel bent, geef dan aan in welke mate. Als de keuzes beperkt zijn moet je ze ook duidelijk toelichten, zodat er geen verkeerde verwachtingen worden gecreëerd.

5. Een werkplek die past bij de persoonlijkheid

Evenzeer als hun werkgever, vinden jonge IT-professionals het belangrijk dat ze goed passen in het bedrijf waarin ze terecht komen. Ze moeten zich kunnen vereenzelvigen met de bedrijfscultuur en eigenheid, die nu eenmaal voor elke organisatie anders zijn. Sommigen willen snel vooruit in een groeibedrijf, anderen zoeken stabiliteit en willen ‘onder de kerktoren’ blijven. Ook de manier van omgaan met collega’s en hoe er intern gecommuniceerd wordt, zijn van groot belang. Het is aan de jonge starters om in de spiegel te kijken om te bepalen wat ze echt willen volgens hun eigen persoonlijkheid. Bedrijven kunnen hen daarbij op pad zetten door hen no-nonsense persoonlijkheidsanalyses en –testen aan te bieden. Aan de hand daarvan kunnen bedrijf en sollicitant afwegen of ze bij elkaar zullen passen.

Net als andere starters op de jobmarkt hebben ook jonge IT’ers heel wat vragen over hun eerste werkplek en hun carrière in de sector. Bij Cheops spelen we daarop in, door in de eerste plaats hun vragen en noden te capteren tijdens ontmoetingen en bedrijfsbezoeken. We zetten zowel bij starters als ervaren profielen, steeds in op openheid en transparantie tijdens onze gesprekken en bekijken samen objectief met elke kandidaat of er een goede match is met onze bedrijfscultuur. Nadat iemand bij ons aan boord komt, bieden we een persoonlijk groeitraject met begeleiding en opleidingen via onze Cheops Academy.

Meer inspiratie nodig?

U wilt graag weten op welke manier Cheops bedrijven helpt bij hun groeistrategie? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrieven met praktijkverhalen en tips.