Cookie Statement

Cheops hecht veel belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Cookie Policy lichten wij u toe hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen via cookies, wat we ermee doen en hoe we deze gegevens verwerken. Wij vinden het belangrijk om een omgeving te creëren en in stand te houden waarin de gebruikers van onze online omgeving er zeker van kunnen zijn dat geen misbruik wordt gemaakt van hun informatie.

 1. Algemeen

Deze cookie policy (“Cookie Policy“) regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van uw gebruik van onze website (de “Website“) en de bijbehorende diensten (hierna samen aangeduid als “Diensten“). Deze verwerking wordt uitgevoerd door Cheops Technology nv/sa als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Business Park Gate 7, Prins Boudewijnlaan 7 B, 2550 Kontich – Belgium (“wij”, “ons“), geregistreerd bij de KBO onder het nummer 0438.846.311 in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.  Wij handelen als verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij de persoonsgegevens van de gebruikers van onze online omgeving verwerken door middel van cookies.

Wij zijn in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 (AVG of GDPR) en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten met betrekking tot die persoonsgegevens.

Het doel van deze policy is om aan te geven welke persoonsgegevens wij verzamelen door middel van cookies en hoe wij uw gegevens gebruiken nadat u onze website hebt bezocht via een desktop computer, tablet, smartphone of ander medium waarop de cookies geïnstalleerd worden.

 

Door gebruik te blijven maken van onze Website en/of Diensten en door op “Aanvaarden” te klikken nadat u op de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erkent u dat u deze Cookie Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u ermee instemt zonder voorbehoud. Zoals uiteengezet in deze Cookie Policy kunt u uw cookie-voorkeuren te allen tijde wijzigen.

 

 

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die kleine stukjes informatie bevatten en informatie opslaan, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur, wanneer u onze Website bezoekt.  Deze cookies worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone wanneer u onze Website bezoekt. Cookies kunnen persoonsidentificerende gegevens bevatten, maar dit is niet steeds het geval.

Wanneer u onze Website op een later tijdstip opnieuw bezoekt, zal deze cookie informatie versturen naar de Website zodat de Website uw browser herkent en bijvoorbeeld uw taalvoorkeur kan onthouden. Sommige cookies maken het ook mogelijk om bepaalde functies op de Website mogelijk te maken of om te meten hoe de websitebezoekers onze Website gebruiken zodat wij deze informatie kunnen gebruiken om de Website te optimaliseren.

Cookies hebben vaak een vervaldatum met als gevolg dat ze automatisch worden verwijderd na een bepaald tijdstip. Sommige cookies worden onmiddellijk na het sluiten van de browser verwijderd, zoals de sessiecookies, terwijl andere cookies voor een langere periode op uw toestel blijven staan.

 

 

3. Welke cookies & waarom
Wanneer u onze Website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken we soortgelijke technologieën waarmee we persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Dergelijke cookies en

Strikt noodzakelijke / essentiële en functionele cookies

De strikt noodzakelijke cookies zijn van essentieel belang om op de website te kunnen navigeren en gebruik te maken van de geboden functies. Functionele cookies onthouden de keuzes die u hebt gemaakt, zoals het land van waaruit u de website bezoekt, taalkeuze en zoekparameters. Zonder die cookies kunnen gevraagde diensten zoals het onthouden van uw inloggegevens niet worden geleverd. Deze cookies zorgen er dus voor dat wij u een aangenamere ervaring kunnen bieden die beter aansluit op uw keuzes. Deze cookies kunnen uw surfactiviteit op andere websites niet volgen.

Deze cookies kunnen we installeren zonder uw toestemming te vragen.

 

Marketing cookies of advertentiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgewoonten om advertenties beter te laten aansluiten op uw voorkeuren. Ze worden ook gebruikt om het aantal keer dat u een bepaalde advertentie ziet te beperken en om de doeltreffendheid van een reclamecampagne te meten. Deze cookies worden doorgaans geplaatst door netwerken van derde adverteerders. Ze onthouden de websites die u bezoekt en die informatie wordt gedeeld met andere partijen zoals adverteerders. Zo doen we een beroep op externe bedrijven om u gerichtere advertenties te laten zien wanneer u andere websites bezoekt. U zal deze bedrijven kunnen raadplegen in onderstaande tabel.

Deze cookies worden enkel op uw toestel geïnstalleerd nadat u hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

 

Cookies voor analytische en statistische doeleinden

Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de manier waarop mensen onze Website gebruiken. Deze cookies gebruiken we om te achterhalen hoe klanten op onze website terechtkomen, hoe ze surfen op of gebruikmaken van onze Website en wat kan worden verbeterd zoals navigatie en marketingcampagnes. De gegevens die deze cookies opslaan, bevatten geen persoonlijke informatie op basis waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld.

 

Sociale media cookies/plugins

Deze cookies maken het mogelijk om wat u op de website hebt gedaan te delen op sociale media zoals Facebook en LinkedIn. Over deze cookies hebben wij geen controle. Het sociale mediaplatform handelt hier zelf ook als verwerkingsverantwoordelijke. Raadpleeg het privacybeleid van het respectievelijke sociale mediaplatform voor meer informatie over de werking en het gebruik van deze cookies.

Deze cookies worden enkel op uw toestel geïnstalleerd nadat u hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

 

4. Hoe worden uw gegevens gebruikt en gedeeld?

Wij kunnen de informatie die wij verkrijgen via cookies verwerken en  delen met:

  • bedrijven die tot de groep behoren en/of met filialen van de groep; of
  • met iedere derde waarmee u ons hebt verzocht om uw persoonsgegevens te delen of met organisaties waar u mee hebt ingestemd om informatie mee te delen, zoals Facebook of andere sociale media die handelen als verwerkingsverantwoordelijken; of
  • derden die ons bijstaan met onze Diensten. Enkele voorbeelden van activiteiten van derden zijn data-analyse en verstrekkers van marketingondersteuning. Deze bedrijven krijgen toegang tot de informatie verwerkt via de cookies, maar alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is om hun activiteiten uit te voeren. Zij mogen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.

 

5. Doorgifte van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die zich in derde landen bevinden buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Deze doorgifte van gegevens buiten de EER is rechtmatig indien de ontvanger van de gegevens zich bevindt in een land dat een passend beschermingsniveau biedt na een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Het is mogelijk dat sommige van die landen geen gelijkwaardige wetgeving inzake gegevensbescherming hebben om het gebruik van uw persoonsgegevens te beschermen. In dit geval dienen er passende voorzorgsmaatregelen te worden voorzien, zoals standaardcontractbepalingen.

 

 

6. Verwijdering van cookies en bijkomende informatie over cookies

Indien u ons de toestemming hebt gegeven via het klikken op de desbetreffende knop van de cookiebanner, kan u deze toestemming te allen tijde intrekken. Dit kan u doen door via uw browser de opgeslagen cookies te verwijderen.

Sommige cookies worden reeds verwijderd wanneer u uw browser sluit (sessiecookies). Andere blijven op uw toestel staan tot ze verstrijken of tot u ze verwijdert uit de cache (permanente cookies of tracking cookies) aangezien deze cookies ervoor zorgen dat wij dingen over u onthouden wanneer u onze Website opnieuw bezoekt.

U kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door uw instellingen in uw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kunt u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Bij de meeste browsers reikt de hulpfunctie in de werkbalk ook informatie aan over hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies aanvaardt, wat u moet doen opdat uw browser u meldt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u cookies volledig kunt uitschakelen. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de Website niet naar behoren werken.

Meer informatie over cookies en het verwijderen ervan, vindt u op www.allaboutcookies.org, of surf naar www.youronlinechoices.eu waar behavioural advertising en online privacy verder worden toegelicht. Deze websites bestaan alleen in het Engels en zijn niet gelieerd aan onze website of onderneming.

 

7. Uw rechten

U hebt recht op inzage in de informatie die over u wordt bijgehouden en op een kopie van de informatie die wij in ons bezit hebben. Indien uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, hebt u het recht om ons te vragen de verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens die wij over u hebben te corrigeren, aan te vullen of te wissen. U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voorts hebt u het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat en om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen.

Indien u vragen hebt bij deze cookie policy of hoe wij uw persoonsgegevens verwerken via de cookies of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kan u contact met ons opnemen met ons Data Protection Manager via het email adres gdpr@cheops.com.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u niet tevreden bent met onze respons op uw verzoeken. Indien u meer algemene informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens of over uw rechten en hoe deze uit te oefenen, kan u terecht op onze privacy policy.

 

8. Wijzigingen aan deze cookiepolicy

Wij kunnen deze policy van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken om ervoor te zorgen dat de policy weergeeft welke cookies worden gebruikt en hoe wij uw persoonsgegevens op een gegeven moment verwerken. De bijgewerkte versie van deze policy wordt op dezelfde webpagina geplaatst en wordt bij publicatie onmiddellijk van kracht. Gelieve regelmatig naar deze webpagina terug te keren om er zeker van te zijn dat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen en verwerken, hoe en in welke omstandigheden uw gegevens worden gebruikt en in welke gevallen wij uw gegevens met derden delen.

Wenst u meer informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken en het gebruik van onze website, consulteer dan onze privacy policy.

Versie 05 maart 2021

Meer inspiratie nodig?

U wilt graag weten op welke manier Cheops bedrijven helpt bij hun groeistrategie? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrieven met praktijkverhalen en tips.