Wat is het verschil
tussen IT-outsourcing
en Managed Services?

Welke mogelijkheden hebt u tegenwoordig als u bepaalde IT-taken of -onderdelen wil uitbesteden? En hoe haalt u de grootste meerwaarde voor uw business, met IT-outsourcing of met Managed Services?

U dacht dat Managed Services precies hetzelfde is als outsourcing? Dat klopt niet, ook al worden de twee termen vaak door elkaar gebruikt.

De term ‘outsourcing’ bestaat al sinds de jaren ’80 en omvat zowat alles dat je kan uitbesteden aan een externe partij, vooral om kosten te besparen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over onderdelen van het productieproces, IT-outsourcing of backoffice-activiteiten zoals callcenters. Bij outsourcing wordt vaak een deel van het eigen personeel overgenomen door de outsourcer. De diensten worden bij outsourcing vaak op vraag afgenomen.

Meer weten over Managed Services?

Beheer uw IT-infrastructuur efficiënter door uitbesteding aan specialisten.

Lees meer

Bij Managed Services gaat het specifiek over het uitbesteden van (onderdelen) van de IT in functie van de bedrijfsnoden. De Managed Service Provider (MSP) is een bedrijf dat op afstand de IT-omgeving en/of de eindgebruikerssystemen van een klant beheert op proactieve basis, volgens contractueel vastgelegde SLA’s en tegen een vast maandelijks bedrag. De klant doet in dit geval een beroep op de expertise van de medewerkers van de MSP. De eigen medewerkers kunnen op die manier beter ingezet worden voor de kernactiviteit van het bedrijf.

Angst voor controleverlies

Bij outsourcing denkt men vaak aan verre landen, goedkopere arbeidsvoorwaarden en controleverlies. Meteen ook de hoofdreden waarom outsourcing een negatieve connotatie heeft gekregen. Daar waar Belgische bedrijven in de jaren '90 en '00 nog massaal hun volledige IT-diensten uitbesteedden naar Aziatische en Oost-Europese landen, beseffen bedrijven vandaag meer en meer dat IT een cruciale schakel is om competitieve voordelen te creëren.

Wanneer u kiest voor een Belgische Managed Service Provider met lokale datacenters en glasheldere SLA’s, is van controleverlies absoluut geen sprake. U bent in dat geval ook helemaal zeker dat uw data veilig en volgens de Europese GDPR-regelgeving worden bewaard en beheerd binnen de grenzen van de Europese Unie. Een dergelijke IT-partner is altijd bereikbaar en vormt ook werkelijk een aanvulling op uw eigen team. Hebt u tijdelijk een bepaalde expert nodig voor een groot intern project? Ook daarvoor kan gezorgd worden.

Innovatie op uw tempo

Terwijl IT-outsourcing vooral gaat over kosten besparen, geeft een Managed Service Provider u ook strategisch technologisch advies op maat om een stevige, veilige en flexibele IT-basis te creëren waarmee u voordeel kunt halen uit elke nieuwe technologie wanneer de markt, uw organisatie en uw klanten daar klaar voor zijn.

De juiste investeringen op het beste moment kunnen uw onderneming een enorme boost geven richting innovatie en groei. Te snel meegaan in elke hype is zeker niet ideaal, maar omgekeerd is het uitstellen van cruciale stappen soms fataal, als u daardoor de boot mist en uw concurrenten niet meer kunt inhalen.

Managed Security: uw IT in handen van experts

Door uw IT security uit te besteden krijgt u meer zekerheid over de continuïteit van uw IT-omgeving. IT-beveiliging is complexer dan ooit, onder meer door de Modern Workplace waarin mobiel en flexibel werken de norm wordt. Een Managed Service Provider heeft alle expertise in huis om uw IT-omgeving optimaal te beveiligen en daarna permanent en proactief te beheren. Zo blijven alle achterpoortjes dicht en worden problemen al opgelost op afstand nog voor u er hinder van ondervindt.

Conclusie

Gaat IT-outsourcing naar Aziatische en Oost-Europese landen verdwijnen? Allerminst. Outsourcing leent zich vooral perfect voor repetitieve taken die weinig of geen meerwaarde bieden voor de business. Doordat IT een cruciale schakel is geworden om competitieve voordelen te creëren, doen bedrijven meer en meer een beroep op een lokale Managed Service Provider . Die zorgt in tegenstelling tot outsourcing niet alleen voor het beheer van uw IT-omgeving, maar helpt u ook om u telkens aan te passen aan de snelle veranderingen in uw sector.

Lees het succes van Vlerick Business School

En ontdek de voordelen van de beschikbaarheid van IT-infrastructuur dankzij uitbesteed beheer.

Lees de case study

Meer inspiratie nodig?

U wilt graag weten op welke manier Cheops bedrijven helpt bij hun groeistrategie? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrieven met praktijkverhalen en tips.