Disruptie: de technologische
vloedgolf!

Hoe kan uw organisatie zich voorbereiden?

 

Als we de voorspellingen van Gartner mogen geloven dan lijkt er een technologische vloedgolf op ons af te komen. Alle hens aan dek? Of zal het zo’n vaart niet lopen? De waarheid ligt in het midden. Het model van IT is effectief in een ijltempo aan het veranderen. Cloud computing is nu echt aan het doorbreken, ook in België, en nieuwe (mobiele) applicaties schieten als paddenstoelen uit de grond. IT wordt almaar complexer en de risico’s van downtime, gegevensverlies en cybercriminaliteit onmiskenbaar groter. Kopje onder duiken en denken dat de aankomende golf wel zal passeren is dus geen strategie. Maar er is ook geen reden tot paniek: elke organisatie kan zich klaarmaken om de technologische uitdagingen om te buigen naar opportuniteiten.

U voelt wellicht ook de druk van IT op uw organisatie toenemen. Bent u vandaag klaar om die op te vangen? Als middelgroot bedrijf kan u het stappenplan hieronder in elk scenario als leidraad of checklist gebruiken om uw organisatie op de technologische shift voor te bereiden.

Stap 1: Koppel IT aan strategische objectieven

Als u het juist aanpakt kan IT u veel toegevoegde waarde bieden: lagere kosten, meer efficiëntie, kortere time-to-market… Kortom, een concurrentieel voordeel. Begin daarom met IT te koppelen aan uw bedrijfsdoelstellingen. Dat kan in de meest eenvoudige vorm door de volgende vraag te beantwoorden: “Kunnen we IT nog beter inzetten om onze bedrijfsdoelstellingen sneller of makkelijker te bereiken?” Win advies in van een betrouwbare partner die los komt van de bits & bytes en samen met u de brug maakt naar uw business.

Stap 2: Koppel uw doelstellingen aan projecten binnen een plan

Nadat u een hechte link tussen IT en business hebt gelegd, koppelt u concrete doelstellingen aan projecten. Een voorbeeld: uw service verbeteren door uw medewerkers mobieler te laten werken. Of: uw klantentevredenheid verhogen door ervoor te zorgen dat uw systemen altijd beschikbaar zijn. Of nog: uw operationele efficiëntie verhogen door een nieuwe softwareapplicatie in gebruik te nemen. Aan de hand van een korte- en langetermijnplanning zet u de projecten in de tijd uit.

Stap 3: Pas uw organisatie waar nodig aan

Kijk welke expertise u in huis heeft om de projecten uit te werken en maak uw eigen mensen vrij om zich te focussen op de applicaties, processen en projecten die kritiek voor uw organisatie zijn. Ontzorg waar nodig uw eigen IT-afdeling door bepaalde taken over te laten aan gespecialiseerde partijen, zoals de ondersteuning van eindgebruikers of bepaalde IT-beheertaken. U kan onmogelijk zelf alle expertise in huis halen en houden.

Stap 4: Optimaliseer uw systemen

Een huis bouwen op een wankele fundering is nooit een goed plan. Zorg er daarom eerst voor dat de basis – uw IT-netwerk en –infrastructuur – uw strategische projecten kan dragen. Nu en in de toekomst. Overweeg daarbij welke infrastructuur u zelf nog wil aankopen/beheren en waar de cloud of een beheerd model een betere oplossing is. Eens uw basis in orde is, kan u volop werk maken van uw strategische IT-applicaties en projecten. Bij het op punt stellen van uw IT-omgeving houdt u uiteraard best niet enkel rekening met externe partijen (zoals klanten), maar ook met de specifieke noden van uw eigen werknemers.

Stap 5: Beheer uw IT proactief

Om uw IT echt voldoende future proof te maken en permanent en flexibel in te spelen op verandering – de vloedgolf te slim af zijn – is het proactief beheer van uw IT een onmisbaar sluitstuk. Als dat al niet het geval was, stap dan definitief af van een model van ‘break-fix’ of brandjes blussen. Voorkom IT-problemen door proactief te monitoren en onderhoudstaken te automatiseren. Zo bent u niet steeds op achtervolgen aangewezen, en kan u steeds het verloop van de strategische projecten aftoetsen aan de maturiteit van de IT-omgeving. Waar nodig kan u dan snel schakelen en bijsturen.

In sommige bedrijven wordt IT beschouwd als een noodzakelijk kwaad, iets dat men moet ondergaan of wat nu eenmaal moet gebeuren. Voor die bedrijven is er wel degelijk sprake van een technologische vloedgolf die nefast kan zijn. Voor bedrijven die IT naar een strategisch niveau tillen, kan die golf net een opportuniteit bieden om zich te onderscheiden.

Meer weten over hoe managed en cloud services u kunnen behoeden van een technologische washout, lees dan hier verder.

Meer inspiratie nodig?

U wilt graag weten op welke manier Cheops bedrijven helpt bij hun groeistrategie? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrieven met praktijkverhalen en tips.