Vinden en houden
van IT-experten?

Het vinden en houden van competente IT-profielen
is een financiële uitdaging in ons land

 

Al jaar en dag prijkt de job van IT-professional op de lijst van knelpuntberoepen. Dat het vinden en houden van competente IT-profielen in ons land een uitdaging is, is algemeen geweten. Het jaarlijks aantal IT-vacatures ligt de laatste jaren systematisch boven de 10.000 in België en die raken niet makkelijk ingevuld. Waar veel minder bedrijven bij stilstaan is de financiële kant van de zaak, of wat het totale kostenplaatje is om goede en gemotiveerde IT-experten te vinden én in dienst te houden.

De kost van het vinden

Het aanwerven van een bediende kost een bedrijf gemiddeld 15.000 euro en het invullen van een vacature duurt gemiddeld 45 dagen. Voor IT-profielen zijn dat nog optimistische cijfers. Sectorfederatie Agoria berekende dat niet-ingevulde IT-jobs ons land jaarlijks meer dan één miljard euro kosten. Hebt u de rekening al eens gemaakt bij uw bedrijf?

Een belangrijke reden dat IT-jobs niet ingevuld raken is een kwalitatieve mismatch, stelt de VDAB in een recente studie over knelpuntberoepen. “Werkgevers kijken uit naar hooggekwalificeerde informatici die de technologie perfect beheersen en een up-to-date kennis bezitten in domeinen als systeemarchitectuur, op internet gebaseerde toepassingen en systeemintegratie. Naast informaticakennis worden bedrijfskundige en communicatieve vaardigheden steeds belangrijker voor de hogere IT-profielen”, aldus het rapport.

De reële kost om een gekwalificeerde IT-medewerker vast in dienst te nemen ligt hoger dan vele bedrijven denken. De strategie van vast aanwerven biedt bovendien vaak geen garantie op een duurzame invulling van de job en de noden van de IT-afdeling.

De kost van het houden

Als het invullen van IT-vacatures al geen sinecure is, is het blijvend motiveren van gespecialiseerde IT’ers en permanentie verzorgen op de IT-afdeling voor vele bedrijven al een even grote uitdaging.

Als medewerkers geen doorgroeimogelijkheden krijgen of kansen om te groeien via opleidingen, afwisselende projecten of certificaties, riskeer je ze vroeger dan later kwijt te raken. En dan doemt opnieuw het spook op van een nieuwe aanwervingskost en -termijn en discontinuïteit binnen de IT-functie. Om nog te zwijgen van de kost van het verlies aan kennis. Voor niet-IT-bedrijven kan het bieden van die gespecialiseerde opleidingsmogelijkheden en certificaties al gauw enkele duizenden euro’s per jaar per persoon kosten. En het is niet eens een onderdeel van de kernactiviteit.

En dan is er de vaak ‘vergeten’ kost om de permanentie van de IT-afdeling te garanderen tijdens vakanties, opleidingen of ziekte. Zo kan het organiseren van back-up voor geplande en ongeplande afwezigheden tot 25 procent extra kosten bovenop de totaalkost van de IT-werknemer.

Tendens naar hulp van buitenaf

Voor vele bedrijven is het vinden én houden van IT-experten een permanente financiële uitdaging en zelfs een ‘catch 22’: er lijkt geen echt goede oplossing voorhanden te zijn. Of toch?

Vandaag bestaan er flexibele en transparante totaaloplossingen die je als bedrijf toelaten tegen een vaste kost per maand de nood op het vlak van IT-expertise op korte of lange termijn én lokaal in te vullen. Bij een Professional Services formule is het de leverancier van die IT-profielen die van a tot z de zorg op zich neemt om voor gemotiveerd personeel met de juiste ervaring en competenties te zorgen. Die lokale partner, voor wie IT de core business is, voorziet permanente opleidingsmogelijkheden en back-up wanneer het nodig is.

Agoria ziet de trend naar outsourcing van ICT-diensten alleen maar stijgen. Niet alleen het sneller en flexibeler invullen van IT-vacatures is daarbij een belangrijke drijfveer. Het controleren van de kosten, garanderen van de permanentie van de IT en een grotere focus op de kernactiviteiten zijn sterke argumenten voor het inroepen van externe hulp.

Beschikbare IT Experts

Bekijk onze beschikbare profielen die gespecialiseerd zijn in het beheren van uw IT-infrastructuur en/of het ontwikkelen van uw Java en .NET applicaties.

Bekijk profielen

Meer inspiratie nodig?

U wilt graag weten op welke manier Cheops bedrijven helpt bij hun groeistrategie? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrieven met praktijkverhalen en tips.