Waarom Business
Continuity ook voor
uw bedrijf belangrijk is

Waarom Business Continuity ook voor uw bedrijf belangrijk is

 

Business Continuity: wat is dat eigenlijk en hoe pakt u het best aan? De bedoeling is altijd om in crisissituaties het omzet- en productiviteitsverlies tot een minimum te beperken. We leggen hieronder uit wat daarbij komt kijken en we geven u een aantal praktische tips.

Leg de juiste prioriteiten

Business Continuity is breder dan Disaster Recovery: het eerste is strategisch van aard terwijl het tweede op het operationele niveau speelt en vooral IT-gerelateerd is. Business Continuity en het Business Continuity Plan of BCP moet de bedrijfsprocessen vrijwaren die essentieel zijn voor het voortbestaan van uw bedrijf.

Het komt erop neer dat u de nodige stappen neemt om uw onderneming voor te bereiden op onvoorziene crisissituaties. De juiste prioriteiten leggen is daarbij zeer belangrijk. Wat die prioriteiten zijn, verschilt van bedrijf tot bedrijf. Een van de belangrijkste stappen naar bedrijfscontinuïteit is dan ook het bepalen van uw kritieke bedrijfsprocessen en de analyse van de risico’s. Pas daarna kunt u bekijken wat er moet gebeuren om die processen in alle omstandigheden te laten doorgaan.

Ontwerp een plan voor crisissituaties

Een onverwachte crisis kan verschillende oorzaken hebben – niet alleen IT-problemen of cyberaanvallen maar bijvoorbeeld ook politieke of economische omstandigheden en menselijke of natuurlijke oorzaken. In ieder geval zijn het crisissituaties die een grote impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering – denk maar aan COVID-19. Het is dan essentieel dat u als onderneming een aanpak voorziet om de kritieke bedrijfsvoering draaiend te houden zodat de negatieve gevolgen zo beperkt mogelijk blijven.

Cheops Webinar Wednesdays

Schrijf je nu in voor onze opkomende webinars.

Inschrijven

Volgens marktonderzoeker Graydon heeft 80% van de kleine en middelgrote bedrijven in de Benelux geen Business Continuity Plan. Er is dus nog veel werk aan de winkel.

Praktische tips voor Business Continuity

  • Hou het praktisch en pragmatisch, beperkt tot de essentie voor uw bedrijf.
  • Maak van Business Continuity een strategisch thema waarvoor het bedrijfsmanagement zich wil engageren.
  • ‘Fix the roof while the sun is shining’ (JFK): wacht niet op een echte crisis om werk te maken van Business Continuity.
  • Vraag extern advies. U kunt terecht bij banken, sociale secretariaten, verzekeraars en IT service providers zoals Cheops.
  • Houd ook meteen rekening met compliance standaarden zoals ISO27001, ISO22301 en HIPAA.
  • Check zeker wat er al voorhanden is binnen het bedrijf. De GDPR vereist bijvoorbeeld dat u processen in kaart brengt waarin privacygevoelige info wordt bewaard of verwerkt.
  • Test uw Business Continuity Plan met echte scenario’s.
  • Zorg voor duidelijke rollen en verantwoordelijkheden in crisismodus en zorg ervoor dat u de impact van uw maatregelen kunt monitoren.
  • ‘Perception is reality’ dus zorg voor goede communicatie, zowel intern als extern.

Meer weten over de beste aanpak van Business Continuity?

Herbekijk ons webinar en ontdek
alle voordelen en een duidelijk stappenplan.

Webinar bekijken

Meer inspiratie nodig?

U wilt graag weten op welke manier Cheops bedrijven helpt bij hun groeistrategie? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrieven met praktijkverhalen en tips.