Minder risico’s of minder
kosten: 5 redenen waarom
u niet hoeft te kiezen

Hoe kan ik mijn risico’s inperken zodat de continuïteit van mijn bedrijf niet in het gedrang komt? Hoe zorg ik ervoor dat mijn kosten onder controle blijven en efficiënt worden beheerd? Voor ondernemers en bedrijfsleiders van Belgische KMO’s zijn dat twee herkenbare kopzorgen. Zeker wanneer het gaat over IT. Vandaag kunnen IT-kosten én risico’s efficiënt en tegelijk aangepakt worden, dankzij modern IT-beheer en managed services. Hier zijn 5 concrete manieren waarop.

1. Mankracht bij de vleet aan een voorspelbare kost

Als KMO heb je meestal één of in het beste geval een aantal IT-medewerkers in dienst. Die hebben hun eigen expertise, maar niet alle gespecialiseerde kennis. Wanneer je een beroep doet op een leverancier van managed services, heb je meteen een heel team van IT-professionals ter beschikking. Die hebben de ervaring, skills en opleiding die je als KMO onmogelijk allemaal zelf binnenshuis kan voorzien, althans als je geen fortuin wil spenderen. In plaats van te betalen voor extra salarissen, heb je via managed services aan een vaste en voorspelbare bijdrage per maand toegang tot alle specialisatie en mankracht die je nodig hebt.

2. Permanent beschikbaar

Onderbrekingen of downtime zijn kostelijk en risicovol voor elke onderneming. Als de IT niet meer werkt, leidt dat tot financiële en imagoschade. Aanbieders van managed IT-diensten hebben als kerntaak te vermijden dat uw systemen down gaan. Ze monitoren en onderhouden uw IT proactief en voorkomen zo problemen. Daartoe maken ze gebruik van gespecialiseerde tools en kennis en voorzien ze veiligheidsmechanismes zoals back-ups, redundantie en geavanceerde beveiliging van uw netwerk en werkplekken. Dankzij de schaalvoordelen van managed services kunnen KMO’s op die manier profiteren van een uiterst betrouwbare IT, tegen een beperkte en vaste kost per maand.

3. Snel, efficiënt en altijd een oplossing

Terug naar de interne IT-medewerker. Wanneer die niet op kantoor is, met vakantie gaat of ziek valt, blijven IT-problemen vaak onopgelost. Bij vertragingen van het netwerk leidt dat misschien enkel tot ongemak. Maar kan u wachten tot na het weekend wanneer zich een groot probleem voordoet, zoals de crash van een belangrijke applicatie of een gevaarlijk computervirus? Met managed IT-services kan u een beroep doen op 24×7-ondersteuning, gegarandeerd door Service Level Agreements. Een leverancier van managed services reageert altijd snel en volgens afspraak op IT-incidenten en escaleert ze volgens prioriteit naar de juiste medewerker met de juiste expertise. Zo kent het niveau van uw IT-service geen ups en downs meer. Opnieuw: minder risico, minder kosten.

4. Geen verdoken of onvoorspelbare kosten

Kwalitatief IT-beheer en ondersteuning volledig intern opzetten, kan een hoop verdoken kosten met zich meebrengen. Denk maar aan gespecialiseerde trainingen en certificaties van medewerkers, service desk tools, monitoringsoftware, apparatuur, enz. Naast die kosten, is er ook de tijd (en dus kost) die interne (IT-)medewerkers eraan besteden. En wat als u bij ingewikkelde problemen telkens ad hoc een dure expert moet inschakelen? Dergelijke interventies kunnen u ettelijke (tien)duizenden euro’s per jaar kosten.

Door een leverancier van managed services in te schakelen, kunnen KMO’s hun interne IT-medewerker(s) of afdeling optimaal inzetten op strategische IT-projecten en taken. Zij hoeven zich niet langer te ontfermen over operationele beheer- en supporttaken, of zich zorgen te maken over complexe problemen die ze zelf niet kunnen oplossen.

5. Eindeloos schaalbaar

Als je als KMO alle IT in eigen beheer neemt, kan je snel tegen limieten aanlopen. Wanneer schakel je dan versterking in? Als de IT-afdeling of verantwoordelijke op 150% van z’n capaciteit draait? Of op 200%? Of wanneer er zich echt een calamiteit voordoet?  Managed services houdt in dat je een reeks diensten afneemt tegen een vaste kost per maand. Wanneer je snel moet schakelen of capaciteit moet uitbreiden, kan je snel en eenvoudig je dienstenpakket aanpassen. En dat zonder dat je zelf moet investeren in nieuwe medewerkers, opleiding, gespecialiseerde tools of apparatuur.

IT is meer dan ooit een strategisch middel voor bedrijven en organisaties om hun doelstellingen te realiseren. Door het proactieve beheer van IT via managed services te professionaliseren en over te laten aan een externe partner, hebben bedrijven alle troeven in handen om die strategische voordelen van IT optimaal te benutten.

Meer inspiratie nodig?

U wilt graag weten op welke manier Cheops bedrijven helpt bij hun groeistrategie? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrieven met praktijkverhalen en tips.