Case study: Met IT in de cloud en proactief beheer werkt Intervest veiliger en mobieler

Intervest Offices & Warehouses (Intervest) is een gereglementeerde vastgoedvennootschap die investeert in kantoren en logistieke gebouwen die zij verhuurt aan bedrijven. Door IT volledig uit te besteden aan cloudpartner Cheops, kan Intervest zich volledig toeleggen op de uitbreiding van haar dienstverlening. Dat is ook nodig, want de klanten verwachten steeds vaker een totaalservice.

“Door heel onze IT-infrastructuur uit te besteden aan Cheops hoeven we ons niet langer zorgen te maken over onze servers, de beschikbare capaciteit, de beveiliging of het beheer”, vertelt Luc Feyaerts, coo van Intervest. “We werken met thin clients en remote desktop services (RDS) zodat er lokaal quasi niets meer geïnstalleerd en onderhouden moet worden. Onze servers en data worden nu door Cheops veilig bewaard in een extern datacenter en zij staan in voor het beheer van de systemen op afstand. Vaak lossen ze problemen al op voor we er hinder van ondervinden. Dankzij die ‘ontzorging’ en hun actieve aanpak kunnen wij ons toeleggen op onze eigen kernactiviteiten: de dienstverlening aan onze klanten. Cheops neemt het dagelijks beheer volledig op zich en draagt ook mede de verantwoordelijkheid voor alle IT-risico’s en mogelijke problemen.”

Continuïteit is steeds belangrijker

De overstap van Intervest naar de cloud verliep alvast zonder problemen: tussen het afsluiten van het contract en de migratie zaten amper enkele maanden. De overgang zelf gebeurde zonder onverwachte downtime. Luc Feyaerts: “De continuïteit van onze activiteiten is uiteraard belangrijk en daarom hebben we ook in SLA’s vastgelegd binnen welke termijn Cheops eventuele problemen moet oplossen. Momenteel is het nog zo dat een onderbreking voor ons geen rampzalige gevolgen zou hebben – we zijn nu eenmaal geen webshop. Als we later ook zelf meer diensten op het vlak van IT zouden leveren aan onze klanten, wordt continuïteit natuurlijk veel meer cruciaal.”

Lees de volledige case study

En ontdek hoe Intervest voorsprong neemt dankzij de cloud
Lees case study

Meer inspiratie nodig?

U wilt graag weten op welke manier Cheops bedrijven helpt bij hun groeistrategie? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrieven met praktijkverhalen en tips.