Is dataverlies
bij u ondenkbaar?

Uw bedrijfsgegevens zijn vitaal voor het succes en de werking van uw onderneming. Is dataverlies vandaag ondenkbaar bij u wanneer hard- of software uitvalt, bij een menselijke fout, stroompanne of cyberaanval? De checklist hieronder geeft u alvast de kenmerken van een goede aanpak voor databack-up

Checklist: de kenmerken van een goed back-upbeleid.

  • U neemt consistent back-ups van alle bedrijfskritieke systemen en gegevens.
  • Uw plan voor de bescherming van uw bedrijfsgegevens is nog steeds actueel en wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.
  • U bewaart uw back-up op een andere locatie (off-site) dan uw originele data.
  • Uw back-ups worden consequent op kwaliteit en bruikbaarheid getest.
  • Het nemen van de back-ups brengt de performantie van uw IT-systemen nooit in het gedrang.
  • U kan een beroep doen op de juiste experten om uw volledige IT-infrastructuur, inclusief back-ups, te beheren.

Bent u na het doorlopen van deze checklist benieuwd hoe u uw back-up kan optimaliseren en uw risico’s op dataverlies kan verminderen??

Neem contact met ons op voor een ‘Business Continuity Scan, waarbij we samen met u mogelijke risico’s blootleggen en oplossingen op uw maat bespreken.

Meer inspiratie nodig?

U wilt graag weten op welke manier Cheops bedrijven helpt bij hun groeistrategie? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrieven met praktijkverhalen en tips.