Vier tips om medewerkers
gemotiveerd te houden

Gemotiveerde medewerkers zijn meer betrokken met uw bedrijf en voeren hun werk beter uit. Dat zorgt dan weer voor betere resultaten en tevreden klanten. Dat geldt evenzeer voor medewerkers op de IT-afdeling. Zij zijn op zoek naar uitdagingen, willen bijleren en doorgroeien in een bedrijf waarin ze zich goed voelen. Hoe kan u hen gemotiveerd en betrokken houden? De volgende vier tips slaat u best niet in de wind.

Zorg voor een open communicatie

Het is belangrijk dat uw IT-medewerkers zich kunnen vereenzelvigen met het bedrijf, dat u dezelfde doelstellingen en basiswaarden deelt. Zo’n culturele fit kunt u enkel bereiken door open te communiceren over de wederzijdse verwachtingen en voldoende aangeeft waar het bedrijf naartoe wil. Het is belangrijk dat uw medewerkers zich daar perfect in kunnen vinden.

Er moet niet enkel een match zijn met het bedrijf, het is minstens even belangrijk dat er een goede verstandhouding is met de rechtstreekse manager. Medewerkers verlaten immers een bedrijf het vaakst door een slechte klik met die manager. Waak erover dat het management zichzelf niet boven de medewerkers plaatst, maar voldoende informeert en luistert. Authenticiteit is daarbij van groot belang.

Zorg voor de juiste cultuur

Medewerkers zijn geen nummer. Natuurlijk zijn de behaalde resultaten belangrijk, maar het is even belangrijk dat er een goede sfeer heerst op de werkvloer. Maak daarom voldoende tijd voor een face-to-face gesprek met uw medewerkers, naast het jaarlijkse evaluatiegesprek. Dat kan evengoed een informeel gesprek zijn. Een gemeend schouderklopje zorgt overigens altijd voor extra motivatie.

Organiseer op regelmatige basis teammeetings. Dat draagt ook bij tot een open cultuur en het samenhorigheidsgevoel. Vergeet na die meetings niet om goede feedback te geven zodat het belang van deze bijeenkomsten bevestigd wordt. Deel het succes met een kort verslag op het intranet of in de interne nieuwsbrief.

Betrek uw medewerkers bij uw visie

Als alle medewerkers hetzelfde doel voor ogen houden, zijn ze meer betrokken bij het bedrijf. Naast betere resultaten en een gezondere bedrijfscultuur heeft die betrokkenheid impact ook op het verloop binnen uw bedrijf. Communiceer daarom voldoende over uw visie. Herhaal die kernboodschappen regelmatig en zorg dat alle medewerkers weten wat hun aandeel in het grote plaatje is.

Voorzie een groeipad

IT-professionals blijven gemotiveerd wanneer ze hun kennis up-to-date kunnen houden. Om die reden is het opportuun hun groeipad te schetsen in de verdere evolutie van het bedrijf. Uw medewerkers moeten doorgroeimogelijkheden in het vooruitzicht hebben. Als u zorgt voor afwisselende en uitdagende projecten of uw IT-medewerkers de mogelijkheid biedt opleidingen te volgen, betrekt u hen sterker bij het bedrijf en zorgt u voor continuïteit binnen uw IT-team.

Meer inspiratie nodig?

U wilt graag weten op welke manier Cheops bedrijven helpt bij hun groeistrategie? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrieven met praktijkverhalen en tips.