Waarom de druk op de
IT-afdeling (vaak te) hoog is

Wat zorgt voor die toenemende druk en wat
valt er aan te doen?

 

De druk op de IT-afdeling neemt de laatste jaren almaar toe. In een economie die aan een sneltempo digitaliseert, wordt de rol van IT niet alleen belangrijker, hij verandert ook ingrijpend. Wat zorgt voor die toenemende druk en wat valt er aan te doen?

Mobiele en nieuwe applicaties, cloud en big data zorgen voor een technologische storm aan mogelijkheden bij bedrijven. Maar ook voor nieuwe bedreigingen voor alle informatie en data die dient beheerd te worden. Het is zaak voor de IT-afdeling om bij te zijn én te blijven en het bos door de bomen te blijven zien. De IT-afdeling moet immers objectief en doordacht beslissingen blijven nemen over welke technologieën de business het best ondersteunen. Maar hoe kan die hoogspanning vanuit de markt het best worden gekanaliseerd, zodat de IT-afdeling niet het slachtoffer wordt van de technologische storm?

De businessagenda

Niet enkel vanuit de markt, maar ook binnen de bedrijfsmuren komt er meer gewicht op de schouders van IT. Bij heel wat bedrijven komt IT steeds hoger op de beleidsagenda te staan, omdat het besef groeit dat technologie voor de business echt het verschil maakt. Toch staat die toenemende druk op IT om strategisch mee met de business te evolueren vaak in schril contrast met de realiteit op de werkvloer. Op teveel IT-afdelingen wordt het merendeel van de tijd gespendeerd aan operationele en ondersteunende IT-taken, en blijft er te weinig tijd over voor strategische projecten en een toekomstvisie.

De veranderende rol van IT

Alsof dat nog niet genoeg is, staat de rol van de IT-afdeling en medewerkers zelf onder druk. In een markt waarin IT-profielen sowieso al moeilijk te vinden zijn, is het onmogelijk voor een bedrijf om alle IT-expertise zelf in huis te halen en te houden. IT wordt vandaag ook steeds meer as a service gebruikt. IT-afdelingen dienen zich bijgevolg steeds meer op te stellen als adviseurs, ‘brokers’ en beheerders van IT-diensten die binnen óf buiten de bedrijfsmuren aangeboden worden. Hoewel die trend onomkeerbaar is, verloopt de aanpassing niet even vlot in elk bedrijf.

De druk van de ketel

Hoe kunnen we de druk op het IT-departement verlichten? Hoe kan de IT-verantwoordelijke of afdeling meer tijd vrijmaken om IT echt te laten renderen in functie van de bedrijfsdoelstellingen? Herkenbare vragen ook voor uw bedrijf? Een eerste stap naar een oplossing is alvast dat u best bekijkt welke diensten en taken u beter uitbesteedt en welke activiteiten u intern organiseert. IT is voor de meeste bedrijven immers geen kernactiviteit en wordt dankzij nieuwe servicemodellen en cloud computing steeds makkelijker beschikbaar.

De toekomst van de performante IT-afdeling zal in die zin steeds meer ‘hybride’ zijn: een combinatie van eigen infrastructuur en cloud, eigen en externe IT-specialisten. Vandaag bestaan er overigens auditformules die perfect voor u in kaart brengen hoe die ideale combinatie er voor uw bedrijf uitziet, rekening houdend met kostenefficiëntie en schaalvoordelen. De druk op uw IT hoeft dus vandaag zeker niet perse te hoog te zijn.

Meer inspiratie nodig?

U wilt graag weten op welke manier Cheops bedrijven helpt bij hun groeistrategie? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrieven met praktijkverhalen en tips.