Van bezit naar gebruik: alles kan beter ‘as-a-Service’

Van bezit naar gebruik: alles kan beter ‘as-a-Service’

In de afgelopen decennia heeft de zakelijke wereld een ware metamorfose ondergaan, waarbij het traditionele bezitmodel plaats heeft gemaakt voor een innovatief dienstenmodel. De voordelen zijn opmerkelijk: meer flexibiliteit, buitengewone schaalbaarheid en een aanzienlijke kostenefficiëntie. In onze snel evoluerende digitale wereld zoeken bedrijven voortdurend naar innovatieve manieren om slimmer en efficiënter te opereren. Deze verschuiving is dan ook cruciaal om concurrentievoordeel te behouden, maar wordt ook aangewakkerd door een groeiende wereldwijde focus op duurzaamheid en circulariteit.

As-a-Service en de circulaire economie

Op het vlak van IT kunnen bedrijven vandaag alles als een dienst afnemen. Jonge start-ups krijgen de wind in de zeilen dankzij Anything as-a-Service’ of XaaS, waardoor ze zelf niet langer hoeven te investeren in eigen IT en kunnen focussen op de groei van hun bedrijf. Opvallend is dat niet alleen start-ups, maar ook middelgrote en grote bedrijven vandaag de dag de voordelen van ’as-a-Service’ omarmen op het gebied van IT.  

As-a-Service is geen nieuw concept, maar de reikwijdte ervan is exponentieel toegenomen. Wat begon met software (SaaS: Software as-a-Service) en telecomdiensten, heeft zich uitgebreid naar vrijwel elk aspect van ons leven, zowel professioneel als privé. We zijn nu gewend om niet alleen software via de cloud te gebruiken, maar ook om allerlei producten af te nemen via abonnementsdiensten. Je kan bij verlichtingsbedrijven zelfs kiezen voor ‘LaaS’ of ‘Light as-a-Service’, waarbij je niet betaalt voor lampen maar wel voor het licht. Deze opvallende verschuiving van de productaankoop en eigendom naar 24/7 toegankelijkheid en consumptie via een pay-per-use dienstenmodel is nauw verweven met de groeiende aandacht voor duurzaamheid, ESG-criteria en circulariteit.

De combinatie van maatschappelijke bewustwording en overheidsstimulansen drijft bedrijven en consumenten naar manieren om verspilling te verminderen en efficiënter gebruik te maken van grondstoffen. As-a-Service past naadloos in die trend, omdat het producten transformeert tot diensten. In plaats van fysieke goederen te kopen die uiteindelijk verouderd raken en moeten worden vervangen, krijgen we nu toegang tot producten wanneer we ze nodig hebben, zonder ze zelf te bezitten. Daardoor is minder productie nodig en is een circulaire aanpak gemakkelijker en efficiënter te organiseren.

Synergie tussen B2C en B2B

De verschuiving naar een dienstengericht model heeft geleid tot een synergie tussen consumenten- (B2C) en zakelijke (B2B) markten. Consumenten raken gewend aan de kwaliteit en flexibiliteit van dienstverlenings- en subscriptiemodellen in hun persoonlijke leven, en verwachten dezelfde voordelen in hun professionele omgeving. Dat is zeker het geval voor IT-diensten. In plaats van te investeren in dure IT-infrastructuur die snel verouderd raakt, kunnen bedrijven nu IT-as-a-Service afnemen. Ze betalen voor gebruik, terwijl de dienstverlener verantwoordelijk is voor het proactieve beheer, het onderhoud en de upgrades. Dat creëert een win-winsituatie, waarbij klanten profiteren van de nieuwste technologieën en dienstverleners kunnen rekenen op stabiele en vaak recurrente inkomsten.

Financieel aantrekkelijk

Voor bedrijven van wie de kernactiviteit niet in IT ligt, biedt investeren in eigen technologie meestal weinig voordelen. Het vereist aanzienlijke kapitaalinvesteringen in infrastructuur, zodat er sprake is van overcapaciteit die niet meteen rendeert. Door IT als een dienst af te nemen, verandert het financiële plaatje van kapitaalinvesteringen (Capex) naar voorspelbare operationele kosten (Opex). Klanten betalen alleen voor wat ze daadwerkelijk gebruiken en de IT-voorzieningen kunnen flexibel krimpen of meegroeien in functie van de veranderende bedrijfsnoden.

Contacteer ons

Benieuwd hoe we uw bedrijf competitiever kunnen maken door IT strategisch in te zetten?

Contacteer ons

Optimale bedrijfscontinuïteit

Betrouwbare dienstenpartners zijn cruciaal voor een succesvol as-a-Service-model. Dat geldt zeker wanneer het gaat over onmisbare professionele IT-diensten. Aangezien kritieke data en applicaties essentieel zijn voor de bedrijfscontinuïteit, is de rol van de IT-partner niet te onderschatten. De focus ligt bij as-a-Service dan ook op een langdurig partnerschap met een Managed Service Provider of MSP. Die kan zich wél focussen op een optimaal beschikbare IT-omgeving en een 24/7 ondersteuning. Een grote zorg die wegvalt in tijden van veranderende regelgeving zoals NIS2 en de voortdurende dreiging van hackers.

Schaalbaarheid en flexibiliteit

Via een MSP als Cheops kunnen bedrijven alle clouddiensten afnemen die ze op elk moment nodig hebben. Cheops draagt de eindverantwoordelijkheid en de klant krijgt heldere garanties op het vlak van continuïteit, beschikbaarheid en compliance. In functie van de specifieke bedrijfsnoden kiest elk bedrijf voor een bepaalde opstelling – in veel gevallen een hybrid cloud-model. Dat is een combinatie van Private Cloud, Service Provider Cloud en Public Cloud. Die opstelling kan altijd flexibel meegroeien of wijzigen in functie van de evoluerende noden.

State-of-the-art technologie

Via IT as-a-Service en Managed Services krijgen bedrijven toegang tot state-of-the-art technologie en professionele IT-diensten. Zelfs middelgrote ondernemingen kunnen dankzij het dienstenmodel rekenen op IT-voorzieningen waarvan de kosten dermate hoog zouden zijn om intern te financieren en onderhouden. Dankzij het schaalvoordeel van een MSP als Cheops komt dus een hoger IT-niveau binnen het bereik van elke organisatie. De investeringen in professionele cloudinfrastructuur, gespecialiseerde service platformen en de expertise van specialisten zijn hierbij voor rekening van de Managed Service Provider.

IT-expertise binnen handbereik

Eigen IT-experts aanwerven is niet langer een prangend probleem voor bedrijven die IT afnemen as-a-Service. Via de MSP hebben ze toegang tot een groot team van IT-experts die ook voortdurend opleidingen volgen om hun kennis up-to-date te houden en uit te breiden. De kwaliteit en het niveau van de dienstverlening is dus verzekerd. Bedrijven die toch nog externe IT-experts willen inschakelen voor een intern project of om een team te versterken voor korte of langere termijn, kunnen terecht bij de Professional Services van Cheops. Ook daarbij horen dezelfde voordelen van flexibiliteit, voorspelbare kosten en snelle toegang tot expertise, met garanties op continuïteit.

24/7 security monitoring

Een van de grootste voordelen van de as-a-Service-aanpak blijft wel het hoge niveau van beveiliging. Cybersecurity is complexer dan ooit en de nieuwe NIS2-regelgeving zorgt voor extra uitdagingen. Daarom is het verstandig om IT-security uit te besteden aan een gespecialiseerde partner die alle risico’s op de voet volgt. Cheops biedt via zijn Managed Security Operations Center (Managed SOC) geavanceerde IT-beveiliging op maat van het risicoprofiel van elk bedrijf, en dit in een eenvoudig en kostefficiënt servicemodel. Een team van security-experts maakt gebruik van geavanceerde technologie, tools en processen om 24/7 de beveiliging te monitoren, beheren en verbeteren. Ze grijpen proactief in voor een dreiging escaleert en echte problemen veroorzaakt. Dat geeft een grote gemoedsrust: u hoeft zelf niet te investeren in een apart securityteam en u kunt zich concentreren op uw bedrijfsactiviteiten. Zo is het as-a-Service-model ook voor uw onderneming een strategische springplank naar groei.

Uw IT uitbesteden aan Cheops?

Ontdek de voordelen van onze Managed Services.

Managed Services

Meer inspiratie nodig?

U wilt graag weten op welke manier Cheops bedrijven helpt bij hun groeistrategie? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrieven met praktijkverhalen en tips.