Peter Garré,
Managing Director Bopro,
over de trends van
2020 en 2021

Peter Garré, Managing Director Bopro, over de trends van 2020 en 2021

Welke trends hebben 2020 getekend en hoe zullen ze dit jaar evolueren? Op welke manier heeft Bopro ingespeeld op die nieuwe trends en hoe denken ze als winnaar uit de crisis te komen? We spraken erover met Peter Garré, Managing Director bij Bopro.

Wat waren volgens u de belangrijkste trends in 2020?

Peter Garré: “2020 was natuurlijk vooral het jaar van het coronavirus. In ieder geval blijkt uit die pandemie dat we moeten leren omgaan met onze beperkingen. We zijn met onze neus in de realiteit geduwd: dit is het gevolg van onze overconsumptie en energieverslaving. De oplossing is niet om te stoppen met consumeren maar wel om de dingen anders aan te pakken. We moeten beseffen dat we als individu en als bedrijf bewuste keuzes kunnen maken. Daarover zou elke organisatie moeten nadenken. De groeiende bewustwording van onze impact – als mens en als bedrijf – is volgens mij zeker een trend die in 2020 aan kracht heeft gewonnen.”

Hoe heeft uw bedrijf hierop ingespeeld?

“Als onderneming die actief is in de bouwsector, is Bopro zich al langer bewust van de impact die we hebben op onder meer de biodiversiteit, het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat we CO2-neutraal zijn en is het onze doelstelling om bij te dragen tot een betere wereld. We gebruiken lokaal geproduceerde hernieuwbare energie en we beperken zoveel mogelijk onze verplaatsingen met de auto. De bedrijfswagens die we vervangen , zijn vanaf nu elektrisch. Alles wat we ondernemen moet die duurzame strategie ondersteunen. We houden bijvoorbeeld ook bij onze IT-strategie en de aankoop van hardware rekening met het energieverbruik. Om uiteindelijk naar een klimaatneutrale (-90%) CO2-uitstoot te komen, is een verdere gedragswijziging nodig in combinatie met de juiste technologie. Bopro is een voorloper met die ambities op het vlak van duurzaamheid. We merken ook dat het thema leeft, want onze activiteiten groeien snel. Dat vinden we niet alleen positief voor onze business maar ook omdat het betekent dat steeds meer gebouwen duurzaam zijn.”

“Naast de toenemende aandacht voor duurzaamheid en ecologie zien we duidelijk een versnelling van de digitalisering. In onze langetermijnvisie willen we dan ook sterker inzetten op circulair en eco-effectief bouwen, gecombineerd met digitalisering. We kunnen bijvoorbeeld bouwprojecten efficiënter aanpakken met behulp van BIM-systemen of ‘building information modeling-systemen’. Dat kan ons ook ondersteunen bij het maximaal benutten van de stedelijke ruimte, zodat daarbuiten de natuur zoveel mogelijk behouden blijft. Bopro zelf heeft niet toevallig zijn kantoren in het centrum van een stad gevestigd.”

Bent u op alles voorbereid?

Ontdek hoe u uw onderneming flexibel en weerbaar maakt.

Lees meer

Wat ziet u in 2021 als de belangrijkste trends opduiken?

“Bij beleidsorganisaties en bedrijven komen er steeds meer initiatieven rond duurzaamheid. Ondernemingen in alle sectoren zijn zich stilaan bewust van hun ecologische voetafdruk. Voor de bouw- en vastgoedsector geldt dat zeker. De investeringshorizon van vastgoedprojecten is gemakkelijk 30 tot 50 jaar, dus dan heb je automatisch een grote impact. Het heeft nog wat tijd nodig, maar er is een evolutie in gang gezet naar een nieuw economisch systeem. De Europese Green Deal – een reeks beleidsinitiatieven om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken met zorg voor de sociale component ‘Leave no one behind’ – bewijst alvast dat er vanuit het beleid wordt gezorgd voor de nodige stimulans. Heel positief is dat al die projecten veel werkgelegenheid zullen creëren. We krijgen wel steeds meer te kampen met een tekort aan geschoolde technische medewerkers en  managers.”

Wat doet uw bedrijf om ervoor te zorgen dat het als eerste uit de bocht komt wanneer de coronacrisis voorbij is?

“Dankzij onze lange projecttrajecten heeft Bopro ook in 2020 een relatief goed jaar gehad. De bestaande trajecten liepen gewoon door. Huisvesting is nu eenmaal een basisbehoefte die niet zomaar aan de kant te schuiven is. Bovendien blijven we sterk staan met onze duidelijke visie op duurzaamheid en circulariteit . Onze grootste uitdaging is het aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Zowat 80 procent van onze medewerkers zijn ingenieurs en architecten, en die zijn erg gegeerd op de arbeidsmarkt. Maar ook daar hebben we het voordeel dat we mensen niet alleen een interessante, financieel aantrekkelijke job kunnen aanbieden maar dat ze bij ons ook terechtkomen in een geëngageerde organisatie met een sociaal-maatschappelijke missie.”

Bopro ontwikkelt vastgoedprojecten met een positieve impact op mens en milieu en levert diensten en advies aan vastgoedinvesteerders, onder meer rond de duurzaamheid en circulariteit. De organisatie heeft kantoren in Brussel, Gent en Mechelen en telt ongeveer 80 medewerkers.

www.bopro.be

Meer inspiratie nodig?

U wilt graag weten op welke manier Cheops bedrijven helpt bij hun groeistrategie? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrieven met praktijkverhalen en tips.