Managed Services:
dekt de vlag de lading?

 

De term “managed services” klinkt u wellicht niet onbekend in de oren. Hij wordt vandaag in verschillende sectoren en door diverse spelers – vaak te pas en te onpas – gebruikt. Maar wat zijn managed services nu precies en wat kan een bedrijf ervan verwachten?

Een definitie dan maar?

Een uitvoerig debat over de definitie van managed services zou ons al te ver leiden. Wanneer we focussen op de IT-sector, biedt een leverancier van managed services proactieve IT-diensten, die IT-brandjes voorkomen, in plaats van ze te blussen. Het vermogen om die diensten ‘remote’ – vanop afstand – met de nodige professionele expertise en automatisering te leveren is daarbij een belangrijke vereiste. IT-leveranciers die alleen systemen oplappen, zonder pro-actief te werk te gaan, bieden dus geen managed services.

Waar het echt om draait

Vanuit het standpunt van onze klanten blijkt die definitie in de praktijk echter niet zo belangrijk. En ook niet het feit of we nu spreken over “managed IT services”, “managed support services” of gewoon managed services. Het gaat er in se niet om welke exacte term er gebruikt wordt of welke diensten allemaal opgesomd worden, maar om de meerwaarde die ze bieden voor bedrijven die er gebruik van maken. Waar het echt om draait, en wat onze klanten goed beseffen, is dat managed services ervoor zorgen dat IT de strategische doelen en noden van hun bedrijf ondersteunt.

Zo laten managed services bedrijven toe om productiviteitsverlies, risico’s en downtime te vermijden en de continuïteit en betrouwbaarheid van hun IT te verhogen. Het uitbesteden van het IT-beheer of onderdelen ervan zorgt ervoor dat bedrijven zich volop kunnen focussen op hun kernactiviteit en op strategische doelstellingen zoals groei, rendement, kosten besparen of een snellere time-to-market.

IT is meer dan ooit een strategisch middel voor bedrijven en organisaties om hun doelstellingen te realiseren. Het dient dan ook niet als kosten of zorg te worden beschouwd, maar als een belangrijk middel voor duurzame groei en rendement. Managed services helpen bedrijven het maximum te halen uit IT. En dáár draait het om.

Meer inspiratie nodig?

U wilt graag weten op welke manier Cheops bedrijven helpt bij hun groeistrategie? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrieven met praktijkverhalen en tips.