Wat is virtualisatie?

Dankzij virtualisatie kan bijvoorbeeld één fysieke server meerdere virtuele servers bevatten die functioneren alsof het aparte fysieke systemen zijn. Ze zijn compleet afgeschermd van elkaar en ze zijn ook flexibel te beheren en uit te breiden. Zo is er minder hardware nodig en wordt de beschikbare capaciteit efficiënt benut.

Meer inspiratie nodig?

U wilt graag weten op welke manier Cheops bedrijven helpt bij hun groeistrategie? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrieven met praktijkverhalen en tips.