Wat is hybrid IT?

Hybrid IT betekent dat een organisatie cloud combineert met lokaal draaiende – ‘on-premise’ – systemen. De reden is soms dat er nog recent is geïnvesteerd in eigen servers, of dat er nog bepaalde legacy-applicaties lokaal draaien omdat die moeilijker naar de cloud over te hevelen zijn. Hybrid IT kan ook een bewuste keuze zijn wanneer organisaties bijvoorbeeld niet willen afhangen van een externe netwerkverbinding voor een heel zware applicatie, of omdat ze zelf maximale controle willen houden over kritieke of privacygevoelige informatie. Vaak wordt met ‘hybrid cloud’ ook ‘hybrid IT’ bedoeld.

Meer inspiratie nodig?

U wilt graag weten op welke manier Cheops bedrijven helpt bij hun groeistrategie? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrieven met praktijkverhalen en tips.