Valt mijn organisatie onder NIS2?

De NIS2-richtlijn is van toepassing op kritieke en zeer kritieke sectoren binnen de Europese Unie. Binnen de nieuwe richtlijn, die uiterlijk in oktober 2024 door alle EU-lidstaten moet zijn geïmplementeerd, wordt er een onderscheid gemaakt tussen essentiële en belangrijke entiteiten. Essentiële entiteiten zijn grote organisaties in zeer kritieke sectoren waarvan een verstoring van de dienstverlening serieuze consequenties heeft voor onze economie of maatschappij. 

De belangrijke entiteiten zijn grote en middelgrote ondernemingen in kritieke sectoren. Onderbrekingen in de dienstverlening van deze organisaties kunnen aanzienlijke gevolgen hebben, maar zijn minder ingrijpend dan bij de essentiële entiteiten.

Tot slot kan de verantwoordelijke minister ook bepalen dat bepaalde kleine en microbedrijven onder de reikwijdte vallen.

 

Is mijn organisatie essentieel of belangrijk? 

Of uw organisatie essentieel of belangrijk is, hangt dus af van de sector en uw organisatiegrootte. De volledige tekst van de NIS2, inclusief alle sectoropsommingen van de Bijlages I en II, is op deze EU-website te vinden. 

Essentiële entiteiten

Uw organisatie is een essentiële entiteit als u: 

  • Actief bent in een van de zeer kritieke sectoren die worden genoemd in Bijlage I. 
  • Een grote organisatie bent met minimaal 250 medewerkers of een jaaromzet heeft van minstens 50 miljoen euro.

In Bijlage I van NIS2 worden elf sectoren genoemd. Denk aan sectoren als vervoer, gezondheidszorg, energie, digitale infrastructuur, drink- en afvalwater, overheid, (infrastructuur voor) finance, beheer van business-to-business ICT-diensten en ruimtevaart. 

Belangrijke entiteiten

Wordt u als belangrijke entiteit beschouwd? Daarvan is sprake als u: 

  • Een middelgrote onderneming bent in een zeer kritieke sector uit Bijlage I, wat wil zeggen dat u minstens 50 en maximaal 250 werknemers of een jaaromzet van 10 tot 50 miljoen euro heeft; 
  • Een grote of middelgrote onderneming bent binnen een kritieke sector uit Bijlage II. 

Meer inspiratie nodig?

U wilt graag weten op welke manier Cheops bedrijven helpt bij hun groeistrategie? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrieven met praktijkverhalen en tips.