Europese Unie en Vlaanderen
steunen Human Performance
Management (HPM) project binnen Cheops

In het kader van het project duurzaam loopbaanbeleid, heeft Cheops een bijdrage van 32.000 euro ontvangen van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en 48.000 euro van het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF). Deze steun helpt Cheops met de implementatie van haar Human Performance Management (HPM) besturingsfilosofie om de competenties en vaardigheden van haar medewerkers nog beter te kunnen inzetten en om verder te kunnen groeien.

“De medewerkers vragen een duidelijker zicht op wat er momenteel van hen verwacht wordt en wat er van hen verwacht wordt om te kunnen groeien. Daarnaast is het voor hen onduidelijk waar hun huidige talenten liggen en hoe sterk hun competenties en vaardigheden ontwikkeld zijn”, zegt Christine Verhasselt, HR director bij Cheops.

Cheops gelooft sterk in het concept van Human Performance Management (HPM) als leidraad voor een duurzaam loopbaanbeleid. Echter, voor Cheops is HPM in de eerste plaats een besturingsfilosofie, eerder dan een methodiek met een aantal processen, tools en technieken.

“Voor Cheops is HPM een manier van managen en leidinggeven die ertoe leidt dat onze medewerkers succesvol zijn in hun job – en in hun job kunnen groeien – en zo bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van Cheops”, aldus Christine.

Door het implementeren van een goed loopbaanbeleid kan Cheops haar medewerkers begeleiden in hun groeitraject op een onderbouwde en gestructureerde manier.

“Met een loopbaanbeleid stimuleer je medewerkers om zélf verantwoordelijkheid te nemen voor hun loopbaan. Juist die autonomie is een belangrijke factor voor de motivatie”, concludeert Christine.

Meer inspiratie nodig?

U wilt graag weten op welke manier Cheops bedrijven helpt bij hun groeistrategie? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrieven met praktijkverhalen en tips.