Cheops ondersteunt
PLATO-project van
VOKA met peterschap

Vanaf april neemt Kenny Dierickx, Operations Director bij Cheops, het peterschap op van het PLATO-project IT & Digitaal voor VOKA Antwerpen. PLATO is een uniek platform en een lerend netwerk van ondernemers voor ondernemers. Gedurende een jaar zal Kenny Dierickx een twintigtal ondernemers mee begeleiden om IT in te zetten in functie van hun bedrijfsdoelstellingen.

“De snelle evolutie en digitalisering van onze maatschappij en onze economie brengt zowel uitdagingen als opportuniteiten voor ondernemers. IT is vandaag meer dan ooit een hefboom voor bedrijven om hun strategische doelstellingen te realiseren. Dankzij IT kan men productiever en  veiliger werken, sneller inspelen op opportuniteiten en de kosten drukken,” aldus Kenny Dierickx. “Binnen het PLATO-project helpen ondernemers andere ondernemers om bij te blijven met de evoluties en om belangrijke keuzes te maken in functie van de bedrijfsstrategie. We zijn erg trots dat we voor het komende jaar als peter deel uitmaken van dit prachtige en beproefde initiatief ter ondersteuning van het ondernemerschap.”

Binnen het PLATO-project IT & Digitaal worden sessies opgezet rond thema’s zoals cloud computing, IT-security, e-commerce, big data en het internet der dingen. Een expert ter zake en de peters begeleiden deze sessies voor een vaste groep van vijftien tot twintig KMO-bedrijfsleiders.

PLATO haalt zijn grote sterkte uit het peterschapsprincipe, waarbij grotere ondernemingen hun kennis overdragen aan kleinere bedrijven. Er bestaan PLATO-projecten voor specifieke kennisdomeinen zoals IT, finance en HR . In zijn 25-jarig bestaan bracht het ondernemersproject meer dan 12.000 ondernemers bij elkaar. Meer dan 300 peters en meters fungeerden als klankbord voor de toekomstige generatie ondernemers. Meer info op www.plato.be.

Meer inspiratie nodig?

U wilt graag weten op welke manier Cheops bedrijven helpt bij hun groeistrategie? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrieven met praktijkverhalen en tips.