Cheops kiest voor duurzame vervoersoplossingen

Cheops kiest voor duurzame vervoersoplossingen

Cheops zet zich volop in voor duurzaamheid en medewerkerstevredenheid en heeft recent belangrijke inspanningen gedaan op het gebied van elektrische voertuigen en laadpaalinfrastructuur.

Een groene aanpak voor een betere toekomst

Cheops heeft de transitie naar elektrische bedrijfsvoertuigen ingezet. Op dit ogenblik zijn de eerste elektrische wagens al een tijdje in gebruik. Tegen het einde van het jaar zal dit aantal reeds vervijfvoudigd zijn, wat een vergroening van 20% van de vloot betekent.

De laadpunten op het hoofdkantoor in Kontich werden stelselmatig uitgebreid naar 30+ laadpunten. Cheops biedt medewerkers daarenboven ook de mogelijkheid om een laadpaal thuis te plaatsen. De vergroening van de vloot is een logische stap in de bredere strategie van Cheops naar duurzaamheid en het verlagen van de ecologische voetafdruk, mede gedreven door het veranderende fiscale kader.

Toewijding aan onze medewerkers: begeleiding tijdens de transitie

Elektrische voertuigen zijn niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de medewerkers. Elektrische voertuigen zijn comfortabel, stil, ecologisch en vanuit de basis uitermate goed uitgerust. Bovendien betalen medewerkers aanzienlijk minder voordeel alle aard op een EV in vergelijking met een gelijkaardige benzinewagen.

Om het opladen van elektrische voertuigen gemakkelijker te maken, biedt Cheops laadpalen op de kantoorparking en krijgen de medewerkers een laadpas waarmee ze in België op meer dan 24.000 plaatsen terecht kunnen voor een publieke laadsessie. We begeleiden onze medewerkers in het proces van de keuze van de wagen tot de aflevering ervan en nadien. Via een uitgebreide FAQ-pagina krijgen medewerkers in 90% van de gevallen al een duidelijk antwoord op al hun EV-vragen.

Onze visie voor de toekomst: groei, innovatie en duurzaamheid

De toekomstplannen van Cheops omvatten de verdere elektrificering van ons wagenpark. Tegelijkertijd houdt Cheops de nieuw opkomende technologieën, zoals waterstof, nauwlettend in het oog om indien nodig en mogelijk een alternatief te kunnen bieden op EV's en ICE-voertuigen.

Cheops heeft als doelstelling om tegen 2025 minstens 50% van het wagenpark volledig elektrisch te hebben en tegen 2030 CO2-neutraal te zijn. Dit omvat niet alleen een volledig elektrische vloot, maar ook alle andere manieren om de bedrijfsvoering verder te verduurzamen zoals bijvoorbeeld door het verminderen van het energieverbruik van de gebouwen en het beperken van de ecologische voetafdruk.

We zijn ervan overtuigd dat we door ons in te zetten voor duurzame vervoersoplossingen en een gezonder milieu niet alleen onze bedrijfsdoelen kunnen bereiken, maar ook bijdragen aan een betere toekomst voor iedereen.

- Filip Goos, CEO Cheops

Meer inspiratie nodig?

U wilt graag weten op welke manier Cheops bedrijven helpt bij hun groeistrategie? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrieven met praktijkverhalen en tips.