Drie basisprincipes
voor clean code

Drie basisprincipes
voor clean code

Victor Rentea noemt zichzelf ‘Clean Code Evangelist’ en hield op Devoxx dan ook een interessante sessie over clean code. Het ging over de manier waarop we code moeten reorganiseren om deze beter leesbaar te maken en makkelijker te onderhouden. Hij gaf ook de drie basisprincipes die helpen om dat doel te bereiken.

KISS-principe

Het aloude KISS-principe (Keep It Simple, Stupid) is zeker vandaag nog geldig. We gaan er daarbij van uit dat ‘overengineering’ af te raden is omdat daardoor veel tijd (en dus ook budget) verloren gaat. Hetgeen al in productie functioneert, is in principe te hergebruiken zodat er meer inspanningen kunnen gaan naar belangrijke aspecten zoals nieuwe functionaliteiten. Bovendien maakt dit de code minder complex, wat de leesbaarheid ten goede komt.

Single Responsibility Principle

Het Single Responsibility Principle (SRP) noemen we soms ook het Separation of Concerns-principe. Het komt erop neer dat je elke codeklasse of module in een programma zo kort en zo functiegebonden mogelijk maakt. Elke klasse is dan verantwoordelijk voor slechts één deeltje van de functionaliteit. Wanneer code grotendeels hetzelfde is dan kan je die ook afsplitsen in een generieke methode in een generieke klasse, bijvoorbeeld een ‘util class’. De klassen kunnen die generieke methode aanroepen. Dat vergt wel wat meer werk bij het programmeren. Door deadlines is het daardoor soms moeilijk om het SRP-principe toe te passen. Daarnaast is het aan te raden om regelmatig de code te refactoren en een code review te doen.

Don’t Repeat Yourself-principe

Een derde basisprincipe voor developers is ‘Don’t Repeat Yourself’. Bij DRY-programmeren zorg je ervoor dat dezelfde code niet wordt herhaald. Op die manier krijg je dus ‘clean code’, met minder risico op bugs.

Victor Rentea had ook nog andere aanbevelingen voor het publiek op Devoxx. Zo raadt hij aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van Loosely Coupled Classes. Daarbij hangen de klassen zo weinig mogelijk van elkaar af zodat ze autonoom kunnen werken. Een andere tip is om klassen niet langer te maken dan 200 lijnen en de klasse te extraheren terwijl ze groeit. Ook dat is voornamelijk om de leesbaarheid en het onderhoudsgemak te verhogen.

Bekijk de volledige sessie van Victor Rentea hier.

Meer inspiratie nodig?

U wilt graag weten op welke manier Cheops bedrijven helpt bij hun groeistrategie? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrieven met praktijkverhalen en tips.