4 valkuilen in uw
back-upstrategie
die u veel kunnen kosten

Iedereen is het erover eens dat elektronische data van levensbelang zijn, voor elk bedrijf. En toch lijdt volgens bepaalde studies een derde tot de helft van de bedrijven jaarlijks aan dataverlies. De kost daarvan wordt wereldwijd op meer dan 675 miljard euro geschat. Een belangrijke oorzaak ligt bij een gebrekkige back-upstrategie. We sommen hieronder een aantal veel voorkomende valkuilen op.

1. Geen back-up

Hoewel er geen uitgebreide recente cijfers beschikbaar zijn, zou bijna één op de tien Belgische bedrijven zelden of nooit een back-up van de bedrijfsdata nemen. Dat is alarmerend en wellicht nog voorzichtig ingeschat. Geen back-up nemen is zowat hetzelfde als Russische roulette spelen. Je kan maar zoveel keer aan gedeeltelijk of volledig dataverlies ontsnappen. Als je weet dat negen op tien bedrijven die ernstig dataverlies lijden dat op middellange termijn niet te boven komen, stemt dat tot nadenken. Vooral ook omdat er vandaag kostenefficiënte manieren beschikbaar zijn om data te beschermen.

2. Te weinig data off-site

Hebben bedrijven al een back-upstrategie uitgezet, dan maken en bewaren zij hun back-ups nog maar al te vaak op dezelfde locatie als de originele data (on-site). Dat scenario lijkt handig omdat de back-ups snel beschikbaar zijn, maar houdt ook grote risico’s in. In een noodsituatie, zoals bij een brand of waterschade, kan de back-up immers samen met de originele data verloren gaan. Door back-ups op een aparte, externe locatie (off-site) te bewaren, beperkt u dat risico. Maar ook die strategie is soms slechts een olympisch minimum als het beheer te wensen overlaat.

3. Gegevensexplosie

De hoeveelheid digitale gegevens groeit explosief binnen bedrijven. Back-ups worden in vele bedrijven vaak nog buiten de kantooruren gemaakt om de prestaties van productiesystemen niet onder druk te zetten. Maar door de toename van al die data neemt ook de benodigde tijd voor back-ups (de zogenoemde back-up window) toe. Daardoor vinden back-ups steeds vaker tijdens de productie-uren plaats, waardoor systemen vertragen en de kans op andere risico’s verhoogt.

4. Gebrekkig beheer

Een veel voorkomende situatie is tot slot dat er wel degelijk een back-up wordt genomen, maar dat die niet goed gemanaged wordt. Ofwel worden er te weinig of onvolledige back-ups gemaakt, worden er geen hersteltests uitgevoerd of kampen bedrijven met een veel te trage responstijd voor dataherstel. Om back-up te beheren heb je niet enkel een goed plan nodig, maar ook de juiste tools en expertise, en daar ontbreekt het vaak aan.

Uw data is te belangrijk om niet op een waterdichte manier beschermd te worden tegen verlies. De kans is reëel dat u ooit het hoofd moet bieden aan een incident dat een impact heeft op uw bedrijfsdata. Wil u in dat geval snel weer aan de slag, en zonder verlies van cruciale gegevens? Dan is een doordachte back-upstrategie aan de orde.

Meer inspiratie nodig?

U wilt graag weten op welke manier Cheops bedrijven helpt bij hun groeistrategie? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrieven met praktijkverhalen en tips.