Joris Breugelmans,
commercieel directeur
BTV, over de trends van
2020 en 2021

Joris Breugelmans, commercieel directeur BTV, over de trends van 2020 en 2021

Welke trends hebben 2020 getekend en hoe zullen ze in 2021 evolueren? Op welke manier heeft BTV ingespeeld op die nieuwe trends en hoe denken ze als winnaar uit de crisis te komen? We spraken erover met Joris Breugelmans, commercieel directeur bij BTV.

Wat waren volgens u de belangrijkste trends in 2020?

Joris Breugelmans: “2020 was natuurlijk het jaar van corona. Voor ondernemingen in alle sectoren leidden de beperkingen tot een versnelde digitalisering. Waar mogelijk, gebeurde plots alles online. Voor de ene organisatie was dat moeilijker dan voor de andere, afhankelijk van hun activiteiten en van de stappen die ze eerder al hadden gezet naar digitale transformatie.”

Hoe heeft uw bedrijf hierop ingespeeld?

“De eerste golf van de corona-epidemie kwam bij BTV hard aan. We hebben er bewust voor gekozen om onze administratieve medewerkers thuis te laten werken en om de medewerkers die inspecties en keuringen uitvoeren alleen nog de baan op de sturen voor dringende gevallen. Bij de tweede golf waren we beter georganiseerd. Onze ruim 100 administratieve medewerkers konden hun taken efficiënt opvolgen van thuis uit en de technici werden voorzien van alle nodige beschermingsmaterialen wanneer ze op klantenbezoek gingen. Zo konden we de continuïteit van onze dienstverlening waarborgen.”

“De investering in individuele laptops en headsets loont. Intussen is het thuiswerk helemaal ingeburgerd. Ook online vergaderen was voor BTV iets nieuws. Vroeger vergaderden we amper online en ging er veel tijd verloren door verplaatsingen omdat we regelmatig samenkwamen met de managers van onze verschillende locaties. Nu dat niet meer mogelijk was, zijn we intensief gebruik gaan maken van Microsoft Teams en merken we hoeveel tijd we daarmee winnen. Ook opleidingen gebeuren nu online, via webinars.”

Bent u op alles voorbereid?

Ontdek hoe u uw onderneming flexibel en weerbaar maakt.

Lees meer

Wat ziet u in 2021 als de belangrijkste trends opduiken?

“Organisaties die door de coronacrisis noodgedwongen een digitale versnelling hebben doorgemaakt, zullen ongetwijfeld de nieuw ontdekte voordelen van digitalisering blijven benutten. Wat mij betreft, zullen we bij BTV in ieder geval meer digitaal blijven werken, ook wanneer de beperkingen worden opgeheven. Toch zullen organisaties – en ook wij – nog moeten nadenken over de manier waarop we bijvoorbeeld het thuiswerk willen aanpakken. Goede afspraken tussen medewerkers en leidinggevenden zijn alvast essentieel. De meeste bedrijven zullen kiezen voor een combinatie van thuiswerk en aanwezigheid op kantoor. Thuiswerk is namelijk efficiënter en geeft medewerkers meer flexibiliteit in de combinatie met hun privéleven. Voor de sociale contacten met collega’s en voor de teamgeest is het dan weer belangrijk om regelmatig ook op kantoor te zijn. Daarom zijn we BTV van plan om na de coronacrisis iedereen minimaal één dag per week op kantoor te laten werken.”

Wat doet uw bedrijf om ervoor te zorgen dat het als eerste uit de bocht komt wanneer de coronacrisis voorbij is?

“We hebben enorme inspanningen geleverd om eind 2020 nog zoveel mogelijk klanten te helpen. De versnelde digitalisering heeft ons vleugels gegeven: we werken nu veel efficiënter dan vroeger. Op administratief vlak is de digitalisering zeker een troef, en ook de digitalisering van onze keuringsverslagen wordt nu nog meer gesmaakt. Onze klanten kunnen hun verslagen inkijken via een online portaal en kunnen dan zelf die gegevens verwerken in hun eigen systemen om bijvoorbeeld het onderhoud van hun installaties te plannen. Mogelijke technische problemen worden daardoor sneller opgelost of voorkomen. Met die aanpak waren we al eerder begonnen en het is ook een strategische keuze waarmee we ons in de markt onderscheiden. Een duidelijk bewijs dat je met digitaliseren beter niet wacht tot de nood het hoogst is.”

BTV onderzoekt de (arbeids)veiligheid bij particulieren en bedrijven door wettelijk verplichte controles uit te voeren op machines en installaties. BTV kan eenmalige controles uitvoeren of kan optreden als partner voor technische keuringen, audits of opleidingen. 

www.btvcontrol.be

Meer inspiratie nodig?

U wilt graag weten op welke manier Cheops bedrijven helpt bij hun groeistrategie? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrieven met praktijkverhalen en tips.