IT als kost of opbrengst?

Breng uw IT-omgeving perfect in kaart

IT kan u als bedrijf een concurrentieel voordeel opleveren. Verbaasd? De voorwaarde is wel dat uw IT-omgeving perfect in kaart is gebracht, dat u weet welke de mogelijke risico’s zijn en hoeveel IT u kost, of beter: u kan opbrengen. Heel veel bedrijven missen dit overzicht en daardoor ook de kans om met IT volop hun zakelijke doelen te ondersteunen. Om maar te zwijgen van de gevolgen wanneer de IT-omgeving het laat afweten. Hier zijn drie redenen om een ernstig te overwegen:

1. Totale controle over uw IT-kosten

Europese bedrijven spenderen vandaag meer dan 5% van hun omzet aan IT. Je zou dus verwachten dat elk bedrijf de IT-kosten volledig in kaart heeft gebracht en onder controle heeft. Dat is helaas niet de realiteit. Vele bedrijven vergeten dat IT-kosten meer zijn dan enkel de som van de investeringen in hard- en software en de loonkost van de IT-medewerkers. Er zijn heel wat andere directe en indirecte en vaak onverwachte kosten die u in rekening moet brengen om tot een correcte Total Cost of Ownership (TCO) te komen. Denk maar aan elektriciteit, verzekeringen, de kost van downtime, risico’s, training…om er maar enkele te noemen.

Een zogenaamde TCO-audit brengt die totale kost als een ‘kost per werkplek’ in kaart en laat toe de kosten grondig te optimaliseren. Zo kan u bijvoorbeeld beter inschatten of het omzetten van kapitaalinvesteringen in IT naar operationele kosten ( ‘CAPEX’ naar ‘OPEX’) u kan helpen om de cashflow te verbeteren.

Hoe gezond is uw IT omgeving?

Doe de test en krijg meteen een adviesrapport op maat.

Doe de test

2. Continuïteit in uw bedrijfswerking

Bedrijven in Europa verliezen jaarlijks gemiddeld meer dan 500 manuren aan downtime van hun IT en recuperatie van gegevens. Dat leidt tot verlies van vertrouwen, zakelijke opportuniteiten, loyauteit van klanten en omzet. Veel bedrijven hebben totaal geen idee welke risico’s ze reëel lopen met hun IT. Een gebrekkig overzicht heeft een onmiddellijke invloed op de kosten en – belangrijker nog – op de bedrijfscontinuïteit.

Een technische IT-audit neemt alle aspecten van uw IT-infrastructuur onder de loep. Zo’n audit maakt concreet hoe cruciaal de beschikbaarheid van IT vandaag is voor uw onderneming en waar de risico’s precies zitten. Op basis van een lijst van prioriteiten biedt de audit een stevige basis voor quick wins, optimalisatietrajecten en een proactief en veilig beheer van uw IT in de toekomst.

3. IT als strategisch voordeel voor uw business

Het strategisch inzetten van IT om de bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen, maakt het verschil tussen IT als kostenpost en IT als toegevoegde waarde. Uw IT-infrastructuur moet zo flexibel mogelijk kunnen inspelen op alle veranderingen binnen en buiten de organisatie. Zorgt IT er in uw bedrijf vandaag al voor dat u zich beter kunt focussen op toegevoegde waarde:uw strategie, dienstverlening, kwaliteit, innovatie en time-to-market,…?

Professionele en door processen en software ondersteunde audits bieden u een echte managementtool. Die stelt u niet enkel in staat stelt het potentieel aan kostenbesparingen in te schatten en investeringen in te plannen. Hij biedt ook inzicht in hoe uw IT de continuïteit van uw dienstverlening kan ondersteunen en uw bedrijfskritieke informatie maximaal kan beveiligen.